Saturday, February 17, 2018

עילום שם

לו היה לאלוהים כרטיס ביקור, מה היה כתוב עליו?
כתפקיד אפשר לרשום: "בורא עולם" "גואל ישראל" "רופא חולים" או פשוט "אלוהים".
אם התפקיד הוא "אלוהים" מה שמו? אדוני? הקב"ה? "מקור החיים"? כל אלו אינם שמות אלא כינויים. שמו הוא---
יו"ד–ה"א–וא"ו–ה"א
הוי"ה, השם המפורש שעליו נאמר: "ואין לפרש עילום שמך"
למזלי "ונתנה תוקף" אינו טקסט הלכתי, כי באתי לפרש את עילום שמו.
במעמד הסנה אלוהים אמר למשה:
אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה... כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם.
כתוב "אהיה" בגוף ראשון, מדבר.
כשמשה מעביר את מסר לבני ישראל הוא צריך להחליף את הלשון לגוף שלישי, נסתר: יהיה (רשב"ם).
היו"ד השני הוחלף ב-וא"ו (רשב"ם) ויש לנו:
יו"ד–ה"א–וא"ו–ה"א
השם נגזר מפועל הקיום: היה, הווה ויהיה.
אפשר (לפחות ברמת הדרש) להבין את צורת השם הנכתב באות וא"ו כמאגד יחד את כל הזמנים הדקדוקיים, כי מֵעוֹלָם עַד עוֹלָם אַתָּה אֵל.
בסנה האל דיבר בגוף ראשון. משה דיבר אליו בגוף שלישי. ואנחנו פונים אליו בגוף שני, אתה, כאילו נוכח.
מרב יראה לפני המסתורין, איננו מבטאים את שמו אבל השֵם כן מופיע בסידור.
בתפילת לחש אל תמהרו לומר מיד "אדוני" אלא נסו, מדי פעם, לשהות ולהשתהות עם היראה ומול ה-"היה, הווה ויהיה" אשר מדבר, נוכח וגם נסתר.

הוד והדר, שבת משפטים תשע"ח

No comments:

Post a Comment

Parashat Beha‘alotecha: What bothered Jethro?

Hebrew Like the Book of Numbers as a whole, Parashat Beha‘alotecha begins with detailed instructions for organizing the Israelite camp an...